generalforsamling


Generalforsamling afholdes mandag 28 april kl.1800.

generalforsamling i henhold til klubbens vedtægter. indkomne foreslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8  dage 

før afholdelse  af generalforsamlingen.